Διενέργεια αρχαιρεσιών

2017-10-27

Ελληνικό, 27 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 20

Προς:

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΕΚΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια αρχαιρεσιών την 15η Νοεμβρίου 2017

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της ΕΕΕΚΕ την 25η Οκτωβρίου 2017 και αποτελείται από τους:

Χριστοδούλου Ελευθερία (Αντιπρόεδρος), Πατρώνη Ειρήνη (Γραμματέας), Μ. Μαγκωνάκη (Μέλος), Ξενάκης Θεόδωρος (πρώτο Αναπληρωματικό Μέλος), Ε. Τζαλακώστα (δεύτερο Αναπληρωματικό Μέλος), Ε. Τζελέπη (τρίτο Αναπληρωματικό μέλος) ανακοινώνει τα εξής:

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης από τον παρακάτω σύνδεσμο:

  announcement271017.pdf